Min Drift & Vedlikehold 5/2020 Click to read
  • Comments

Min Drift & Vedlikehold

5/2020

Published on in “Trade, Business”, language — Norwegian. 92 pages.
Det er mye snakk om det grønne skifte. Fra de fleste politiske avskygninger kommer det utsagn om at industrien må omstille seg til en grønnere hverdag. Noen kommer med insentiver til omlegging av drift og produktspekter, andre mener at det ligger så store økonomiske gevinster i nye produkter og tilbud, at industrien selv må ta ansvar og kostnader ved omleggingen. Fler og fler bedrifter inkluderer grønn virksomhet i sine forretningsideer eller strategier. Enkelte foretak har allerede utviklet pro More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift & Vedlikehold”

View all publications