My first Magazine Kinney__Jeff_-_Diary_of_a_Wimpy_Kid Click to read
  • Comments

My first Magazine

Kinney__Jeff_-_Diary_of_a_Wimpy_Kid

Published on in “Children’s”, language — English. 226 pages.
เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกร็ก เฮฟฟลีย์ ที่เเม่ของเขาขอให้เขาเขียนไดอารี่ เกร็กได้เขียนเรื่องราวทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของเขา อย่างเช่นเรื่องที่บ้านของเขา พ่อเเม่พี่น้องของเขา เรื่องที่โรงเรียน เรื่องเกี่ยวกับเพื่อน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เขาได้ทำในเเต่ละวันของเขส เเละเรื่องเเปลกๆที่น่าขันในชีวิตของเขา More
เป็นเรื่องของเด็กที่ชื่อว่าเกร็ก เฮฟฟลีย์ เเม่ของเขาได้ให้เขาเขียนไดอารี่ เขาได้เขียนเรื่องของเขาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งที่บ้าน โรงเรียน เรื่องเพื่อน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เขาได้ทำทั้งหมดลงไดอารี่ More
Subscribe for FREE