Odalen Fastigheter Mar. 2016 Click to read
  • Comments

Odalen Fastigheter

Mar. 2016

Published on in “Real Estate”, language — Swedish. 20 pages.
Affärsidé Vår idé är att projektera, bygga och förvalta samhällsfastigheter inom segmentet vård- och omsorgsboende. Vi är ett aktivt fastighetsbolag som driver processen från detaljplan eller byggrätt More
Affärsidé Vår idé är att projektera, bygga och förvalta samhällsfastigheter inom segmentet vård- och omsorgsboende. Vi är ett aktivt fastighetsbolag som driver processen från detaljplan eller byggrätt till ett trivsamt hem anpassat för såväl boende som för personalen. Våra objekt skall vara belägna i attraktiva områden, med hög tillgänglighet för personal och anhöriga. Historik och ägare Odalen Fastigheter startades 2013 som ett fastighetsutvecklingsbolag verksamt inom segmentet vård- och oms More