Powersales Magazine Nr 4 Click to read
  • Comments

Powersales Magazine

Nr 4

Published on in “Business”, language — Swedish. 16 pages.
När mörkret, kylan och snömassorna med bister beslutsamhet lägger sig över landet… då ljuder plötsligt en trotsigt glad fanfar: Powersales Magazine #4 är här! Detta temanummer handlar om Key Account Managment i vår tid. Låt dig inspireras till nya idéer och nyttiga reflektioner kring hur du bör arbeta som en modern KAM, samt fyll på med lite härlig, trotsig vinterenergi. Välkommen till Powersales Magazine! More
Powersales Communication International startar idag en alldeles ny digital tidskrift om försäljning helt på svenska. Vi vänder oss till flera erfarna skribenter som i varje nummer delar det senaste och viktigaste som händer i branschen sett ifrån deras perspektiv. Förändringstakten ökar snabbt just nu tack vare ny och kraftfull teknik och då är det extra viktigt att hålla sig ajour och uppdaterad om de viktiga förändringar som äger rum inom marknadsförings- och försäljningsyrket. More
Show Tags
Tags: kam

Other publications of “Powersales Magazine”

View all publications