SLAVIT - Celovec SLAVIT_SLOVAR_CELOVEC Click to read
  • Comments

SLAVIT - Celovec

SLAVIT_SLOVAR_CELOVEC

Published on in “Science”, language — English. 14 pages.
Slavitov slovar naravoslovnih izrazov 2 je nastal v oktobru 2018 v okviru Erasmus+ projekta SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel. Avtorji so dijaki Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence, Biotehniškega centra Naklo in Znanstvenega liceja Franceta Prešerna. More
Slavitov slovarček naravoslovnih izrazov je nastal na mednarodni izmenjavi v Celovcu v oktobru 2018. avtorji slovarja so dijaki Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence, Biotehniškega centra Naklo in Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta. Slovar je nastal v okviru Erasmus+ projekta SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel. More