Slovak-Projekt-Venus Projekt Venus-Konferencia -25-02-2017 Click to read
  • Comments

Slovak-Projekt-Venus

Projekt Venus-Konferencia -25-02-2017

Published on in “General”, language — Slovak. 32 pages.
Drahí fanúšici, podporovatelia, priaznivci Projektu Venus, ako zrejme viete, 25.2.2017 pod záštitou konala Dav Dva Konferencia: Alternatívy pre 21. storočie. V tomto príspevku vám prinášame zostrihanú prednášku Tomáša Martinčoka o Projekte Venus. K videu vám prikladáme aj pdf verziu prezentácie, ktorú však nie je dobre vizuálne vidieť. Prajeme vám príjemný obohacujúci zážitok. More
The 23rd issue of the Venus Project Magazine translated into Slovak language has been already released. More
Subscribe for FREE

Other issues of “Slovak-Projekt-Venus”

View all issues