CURIE Text placeholder (7) Haga clic para leer
  • Comentarios

CURIE

Text placeholder (7)

Publicado el en “Televisión”, Idioma — English. 22 páginas.
Elmi və bioqrafik jurnalların ana dilimizdə olmaması, eyni zamanda da startupların və ya başqa deyişlə desək girişimciliyin nə olması və ya ən əsası necə başlaması haqqında heç bir fikrin olmaması, bu barədə dövlət tərəfindən qəbul olunan qanunlardan xəbərdar olmaması, təklif olunan şərtlərin dəqiq təhlil edilməməsi, abutriyentlərin seçəcəkləri ixtisasların hansı problemləri həll edəcəkləri və bu peşələrin gələcəyində nə gözlənildiyi barədə ciddi araşdırma etmədikləri və bu kimi başqa cidd Más
TanitimElmi və bioqrafik jurnalların ana dilimizdə olmaması, eyni zamanda da startupların və ya başqa deyişlə desək girişimciliyin nə olması və ya ən əsası necə başlaması haqqında heç bir fikrin olmaması, bu barədə dövlət tərəfindən qəbul olunan qanunlardan xəbərdar olmaması, təklif olunan şərtlərin dəqiq təhlil edilməməsi, abutriyentlərin seçəcəkləri ixtisasların hansı problemləri həll edəcəkləri və bu peşələrin gələcəyində nə gözlənildiyi barədə ciddi araşdırma etmədikləri və bu kimi baş Más