GROVPLANERING 2017 Grovplanering 2017 Skrantaskolan.3docx Haga clic para leer
  • Comentarios

GROVPLANERING 2017

Grovplanering 2017 Skrantaskolan.3docx

Publicado el en “Educación”, Idioma — English. 31 páginas.
Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen Más
SKRANTASKOLAN Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen. Más
Suscríbase GRATIS