KINOMAGASINET

KINOMAGASINET består av intervjuer, artikler og omtaler av filmer som lanseres på kino, filmhistoriske artikler, og omtale av teknologi for visning av film i ulike sammenhenger, omtaler av 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray Disc 3D og DVD, samt artikler om kino- og hjemmekinoteknologi, og temasider om andre tema. Magasinet ble startet sommeren 2012 og het frem til og med 2013 HIGH-DEF. Bladet fikk nytt navn i januar 2014. Vår årgang i 2018 er den sjuende. Bladet er utgitt av JB Forlag.

1•2012 September – Oktober
KINOMAGASINET 1•2012 September – Oktober
2•2012 November – Desember
KINOMAGASINET 2•2012 November – Desember
1•2013 Januar – Februar
KINOMAGASINET 1•2013 Januar – Februar