MUQARRABIN USRAH & DAKWAH Haga clic para leer
  • Comentarios

MUQARRABIN

USRAH & DAKWAH

Publicado el en “Religión y Espiritualidad”, Idioma — Malaysian. 22 páginas.
Mengandungi info megenai Usrah & Dakwah karya Imam Hasan AL-Banna Más
Merupakan salah satu daripada rantai rantai perjuangan yang menyambung dakwah Islamiyah bagi menepati firman Allah SWT dan sabda junjungan Rasulullah SAW: "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan memberi nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang sebaik–baiknya." (Surah al-Nahl:165. Más