RELEASE

RELEASE var fagbladet for den norske videobransjen fra 1997 til 2013. På denne siden laster JB Forlag ved Terje Sommerstad og John Berge opp for første gang digitale versjoner av magasinene, slik at det skapes en unikt historisk dokumentasjon over en nå tapt epoke i norsk kulturliv. John Berge var redaktør for RELEASE i årene 2000-2012.

11•1999
RELEASE 11•1999
10•1999
RELEASE 10•1999
9•1999
RELEASE 9•1999
8•1999
RELEASE 8•1999
7•1999
RELEASE 7•1999
5•1999
RELEASE 5•1999
6•1998
RELEASE 6•1998