Caffe Montenegro br. 170 caffe 170 web Cliquez pour lire
  • Commentaires

Caffe Montenegro br. 170

caffe 170 web

Publié sur dans “Monde”, langue – English. 108 pages.
Caffe Montenegro je prvi specijalizovani časopis za ugostiteljstvo i turizam u Crnoj Gori. Prvi broj časopisa izašao je 2004. godine. Gradeći ugled i brojna partnerstva sa kompanijama i referentnim institucijama, tokom godina Caffe Montenegro je istovremeno i važna podrška brojnim idejama, projektima i pojedincima koji svojim radom obogaćuju turističku i ugostiteljsku ponudu zemlje. Naš tim neumorno radi na promociji i afirmaciji ljepota, naslijeđa i potencijala koje Crna Gora ima, te gastronom Plus
Caffe Montenegro je prvi specijalizovani časopis za ugostiteljstvo i turizam u Crnoj Gori. Prvi broj časopisa izašao je 2004. godine. Gradeći ugled i brojna partnerstva sa kompanijama i referentnim institucijama, tokom godina Caffe Montenegro je istovremeno i važna podrška brojnim idejama, projektima i pojedincima koji svojim radom obogaćuju turističku i ugostiteljsku ponudu zemlje. Naš tim neumorno radi na promociji i afirmaciji ljepota, naslijeđa i potencijala koje Crna Gora ima, te gastronom Plus
Acheté ! Lire