My first Publication Santa Maria_1 Cliquez pour lire
  • Commentaires

My first Publication

Santa Maria_1

Publié sur dans “Littéraire”, langue – Serbian. 13 pages.
Laza Kostić, Santa Maria della Salute. Presentation. eTwinning project Universaliti of Literature. Prezentacija najlepše pesme srpskog romantizma, u kojoj je pesnik na estetičkim principima zakona ukrštaja, ispevao ovu pesmu inspirisan ljubavlju prema Lenki Dunđerskoj, platonskoj, neostvarenoj ljubavi, koja je nakon Lenkine smrti nastavila da živi u njegovim snovima i dnevničkim zapisima. U pesmi je Laza Kostić usvojio zakon sveopšte lepote, kao vrhovne estetičke kategorije. Plus
Laza Kostić "Santa Maria della Salute". Universaliti of literature, etwinning project. Presentation, Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor Plus