Nyt fra Assisi-Kredsen

Nyt fra Assisi-Kredsen (medlemsblad), hvor der kan findes programmer og tilbageblik på Assisi-Kredsens arrangementer og rejser. Desuden artikler om Frans af Assisi og om økumeniske emner.

nr 91
Nyt fra Assisi-Kredsen nr 91