Zemunski Oglasi Jun 2014 Cliquez pour lire
  • Commentaires

Zemunski Oglasi

Jun 2014

Publié sur dans “Business”, langue – Serbian. 12 pages.
Štampano izdanje ZEMUNSKIH OGLASA je modernog dizajna i kvalitetne kolorne štampe. Izlazimo neprekidno već sedmu godinu sa prosečnim tiražem od 17.500 primeraka. Distribuciju oglasa obavljamo putem poštanskih sandučića na teritoriji podunavlja (Batajnice, Ugrinovaca - Busije, Altine, Nove Pazove, Novih i Starih Banovaca i naselja Banovci-Dunav). ZEMUNSKI OGLASI – Koncipirani su kao oglasnik-katalog uspešnih preduzeća i preduzetnika, koji predstavljaju svoje usl Plus
Afficher les étiquettes

Autres publications de “Zemunski Oglasi”

Voir toutes les publications