AMNYTT Nr. 6 2016 Clique para ler
  • Comentários

AMNYTT

Nr. 6 2016

Publicado no e em "Ciências, Negócios", idioma — Norwegian. 158 páginas.
Industrien og samfunnet generelt er ved et veiskille. Den digitale hverdag er kommet for å bli. Endringene gir både muligheter og utfordringer. Utfordringene blir størst for de bedriftene som ikke i nærmeste fremtid tilegner seg ny kunnskap. Ny teknologi må tas i bruk. Men skal muligheten som teknologien gir kunne utnyttes må det utvikles nye forretningsmodeller. Mais
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. Mais
Assine GRÁTIS

Outras edições de "AMNYTT"

Visualizar todas as edições