Dnevnik mobilnosti Clique para ler
  • Comentários

Dnevnik mobilnosti

" Developing effective communication skills"

Publicado no e em "Educação", idioma — Croatian. 3 páginas.
Treća mobilnost u okviru projekta Erasmus + projekta “Inkluzija 21. stoljeća traži nova znanja“ održana je od 25. studenog do 1. prosinca u Ljubljani, u Sloveniji, u organizaciji Primera Group – organizatora međunarodnih edukacija u području obrazovanja i upravljanja ljudskim potencijalima. ema edukacije je razvoj vještina komunikacije u međuljudskim odnosima u svrhu savjetovanja, rješavanja složenih problema u kompleksnim okolnostima. Svakodnevno su se održavala interaktivna predavanja, vježbe Mais
Dnevnici mobilnosti održanih unutar Erasmus+ projekta "Inkluzija 21. st. traži nova znanja". Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila je Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži,financijsku potporu u iznosu od 26.085,00 € za Projekt pod nazivom "Inkluzija 21. stoljeća traži nova znanja" u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt će trajati 17 mjeseci, od 15. lipnja 2018. do 14. studenog 2019. godine. Mais
Comprado! Ler

Outras publicação de "Dnevnik mobilnosti"

Ver todas as publicações