Executive MBA 2018-2020 Executive_MBA_2019-2021_web Clique para ler
  • Comentários

Executive MBA 2018-2020

Executive_MBA_2019-2021_web

Publicado no e em "Negócios", idioma — English. 24 páginas.
התכנית בולטת בעומק החיבור שלה אל המציאות המורכבת של עולם העסקים, בהיקפה, בתובענותה, באיכות המנהלים הלומדים בה ובאיכות המרצים המלמדים בה. התכנית מותאמת לצרכיהם של מנהלים, ומטרתה להכינם לתפקידי ניהול כללי בכירים, להכשירם כמנהיגים עסקיים ולהעניק להם עומק מקצועי לצד עומק תיאורטי. המנהלים הלומדים בתכנית נהנים, בזכות הניסיון המשמעותי הנוכח בכיתה, מהעשרה והפריה הדדית ויוצרים רשת קשרים עניפה, מגוונת ומשמעותית, שתשרת אותם בהמשך הקריירה שלהם. מטרת התכנית היא לסנכרן באופן מתמיד בין האקדמיה, התיאוריה והפרקט Mais
תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי. תכנית הלימודים המקיפה והחדשנית, המותאמת לאוכלוסיית המנהלים הלומדים בה, משלבת אקדמיה ופרקטיקה המודל המנחה של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי הניהול. המנהלים הלומדים בתכנית נחשפים בנוסף לכלים האנליטיים ולמודלים התיאורטיים גם לדרכי היישום של כלים אלה במציאות עסקית וכלכלית המשתנה במהירות. Mais

Outras edições de "Executive MBA 2018-2020"

Visualizar todas as edições