Framgang

Framgang blir distribuert i posten til alle husstandar i Sunndal og Surnadal kommunar (på Nordmøre, Norge). Magasinet sitt mål er å presentere ein framgangsrik og aktiv region med varierte arbeidsplassar og gode fritidstilbod, slik at det skal vere attraktivt å flytte hit.

2, 2018
Framgang 2, 2018
Nr. 1 2014
Framgang Nr. 1 2014