Letopis OS Vuk Karadzic Nis 2016_17 Letopis OSVKN 2016 17 Clique para ler
  • Comentários

Letopis OS Vuk Karadzic Nis 2016_17

Letopis OSVKN 2016 17

Publicado no e em "Educação, Educação", idioma — Serbian. 32 páginas.
Према чл. 52 Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, 55/2013): “Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе. Mais
Letopis Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Nišu za 2016/2017. godinu. Према чл. 52 Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, 55/2013): “Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање Mais
Assine GRÁTIS