Agoloso Presents - Atondido Stories Agoloso Presents - Ngale 2 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

Agoloso Presents - Atondido Stories

Agoloso Presents - Ngale 2

Опубликовано в "Литература", язык - English. 70 страниц.
Buku la Animal Farm linalembedwa mu 1946 ndi mlembi wa ku Mangalande, dzina lake George Orwell. Iye analemba bukuli mochenjera kwmbiri pofotokoza mavuto omwe ankachitika anthu ali pansi pa ulamuliro wachitsamunda komanso amene anadza anthuwo atayamba kudzilamulira okha. Wolemba bukuli ankaganizira kwambiri zimene zinachitika ku Russia. Mavuto amene anabenthula m’bukuli, anachitikanso m’maiko ambiri omwe analandira ufulu wodzilamulira. Еще
This is a collection of tales from around the world. narrative that relates the details of some real or imaginary event, incident, or case; story: a tale about Lincoln's dog. a literary composition having the form of such a narrative. Еще
Покупка совершена! Читать

Другие публикации «Agoloso Presents - Atondido Stories»

Посмотреть все публикации