AMNYTT Nr. 2 2017 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

AMNYTT

Nr. 2 2017

Опубликовано в "Наука", язык - Norwegian. 133 страниц.
En ny tid – som krever samarbeid over faggrenser I Stortingsmelding nr. 27, 2016 – 2017, den såkalte Industrimeldingen, fastslår regjeringen at ledelsen i bedriftene har et stort ansvar for å sikre at bedriftene overlever i en digital hverdag. Budskapet er tydelig: Kravet til bedriftsledelsens kompetanse øker. Det kreves kompetanse å utvikle strategier i bedriftene for å unytte mulighetene som teknologiutviklingen og digitaliseringen gir. Еще
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. Еще
Бесплатно

Другие выпуски “AMNYTT”

Просмотреть все выпуски