Armath Camp Armenian Second Stage Кликнуть для чтения
  • Комментарии

Armath Camp

Armenian Second Stage

Опубликовано в "Образование", язык - Armenian. 8 страниц.
Արմաթ» տեխնոլոգիական ամառային ճամբարը այս տարի կրկին սպասոմ է Սփյոռքի և Հայաստանի պատանիներին: Ճամբարի շրջանակոմ. 1. Պատանիները ջերմ և ստեղծագործական մջավայրոմ մասին կանցկացնեն ամառային տեխնոլոգիական հանգիստ 2. Կբացահայտեն ինժեներական գիտելիքի անհրաժեշտոթյոնը 3. Կոսոմասիրեն ժամանակակից ինժեներոթյան ոլորտն ո կսովորեն ինժեներոթյան հիմոնքներ 4. Մասնակիցների մոտ կզարգանա թիմային աշխատանքի հմտոթյոններ, ինքնորոյնոթյոն, ինքնավստահոթյոն, պատասխանավոթյան, կարգ ո կանոնին հետևելո և փոխօգնության զգացում... Еще
This year “Armath” technological camp is again waiting for Diaspora’s and Armenian youth. Within the frames of the camp: 1. The teenagers will together spend summer technological vacation in a warm and creative atmosphere 2. The need for engineering knowledge will be revealed 3. The participants will explore the field of modern engineering and learn the basics of engineering 4. The participants will develop teamwork skills, self-esteem, self- confidence, responsibility, discipline, and mutual Еще
Показать тэги
Тэги : technology · camp · summer · uite · armath

Другие выпуски “Armath Camp”

Просмотреть все выпуски