"CC" NGO's Newsletters

Այս բաժնում ամփոփված են «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ ամսական տեղեկագրերը, որոնցում ներկայացված է կազմակերպության գործունեության մասին համապարփակ տեղեկատվություն:

August_Newsletter_Eng
"CC" NGO's Newsletters August_Newsletter_Eng
August_Newsletter_Arm
"CC" NGO's Newsletters August_Newsletter_Arm
July_Newsletter_Eng
"CC" NGO's Newsletters July_Newsletter_Eng
July_Newsletter_Arm
"CC" NGO's Newsletters July_Newsletter_Arm
June_Newsletter_Eng
"CC" NGO's Newsletters June_Newsletter_Eng
June_Newsletter_Arm
"CC" NGO's Newsletters June_Newsletter_Arm
May_Newsletter
"CC" NGO's Newsletters May_Newsletter
April_Newsletter
"CC" NGO's Newsletters April_Newsletter