RHS Gedragskode 2019 Gedragkode 2019 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

RHS Gedragskode 2019

Gedragkode 2019

Опубликовано в "Подростки", язык - English. 23 страниц.
Hierdie gedragskode is opgestel deur die beheerliggaam na oorleg met die ouers/voogde, leerders en opvoeders van die skool met inagneming van die spesifieke bepalings van die Grondwet, Skolewet en Regulasies met betrekking tot dissiplinêre prosedures in verband met wangedrag van leerders. Еще
Hierdie gedragskode is opgestel deur die beheerliggaam na oorleg met die ouers/voogde, leerders en opvoeders van die skool met inagneming van die spesifieke bepalings van die Grondwet, Skolewet en Regulasies met betrekking tot dissiplinêre prosedures in verband met wangedrag van leerders. Еще