Adhika Isyu 01, Pebrero 2016 点击阅读
  • 评论

Adhika

Isyu 01, Pebrero 2016

出版日期 / “社会焦点, 社会焦点” / 语言—English / 16页
Inilalathala tuwing ikatlong buwan ng Klub Iba Inc. Bakit "adhika"? Ibig sabihin, hindi lang nangangarap, kundi may katumbas na pagkilos--pagpupunyagi. Tampok sa magasin ang samutsaring bagay na aming pinagtutuunan ng pansin. 更多
免费订阅