AMNYTT 2/2019 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

2/2019

出版日期 / “, 商业” / 语言—Norwegian / 77页
Den andre svært viktige lærdommen er at dyktige fagfolk er helt avgjørende for å begrense skadene. I flere av de berørte fabrikkene ble total produksjonsstans unngått ved at driften ble styrt manuelt. Uten kompetente fagfolk, som kjenner anleggene godt, er det ikke mulig å erstatte avanserte styresystemer. Norsk Hydro kan prise seg lykkelig over at det fortsatt er kompetent bemanning i anleggene. 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物