AMNYTT 2/2020 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

2/2020

出版日期 / “, 商业” / 语言—Norwegian / 110页
Usikre tider Ingen vet hvor lenge Corona pandemien vil vare. Og heller ikke hvor store smitte- og dødstallene vil bli. Ulike land har ulike strategier for å håndtere situasjonen. Det er først når alt er over at vi kan evaluere resultatet av de forskjellige smittevern strategiene. I tillegg til endringer i demografien, på grunn av pandemien, vil vi muligens også se endringer i samarbeidet mellom land og verdensdeler. Mange land stengte sine grenser for å beskytte innbyggerne mot ekstern smitte 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物