AMNYTT 3/2018 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

3/2018

出版日期 / “” / 语言—Norwegian / 123页
Nå er det nødvendig å tenke nytt. Digitalisering gir nye muligheter i hele verdikjeden, og på alle nivåer i bedriften. Alle eksperter og analytikere er samstemte i at det må utvikles nye forettiningsmodeller for å kunne utnytte mulighetene teknologien gir. Det er ledelsens ansvar for å ta tak i denne utfordringen. Bedriftsledelsen må kjenne eget foretaks sterke og svake sider, og også hvilket økosystem man fungerer i. 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物