AMNYTT 4/2018 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

4/2018

出版日期 / “商业” / 语言—Norwegian / 139页
Slagordet «alle skal med» er brukt i valgkamp og som tittel i veiledning for kompetansebygging i en lærende barnehage. Kan vi bruke samme slagord for utviklingen av norsk industri? Svaret er vel tja. Historien viser at noen bedrifter forsvinner og nye selskaper etableres jevnlig. Det gjelder både i stabile økonomiske og teknologiske tider, og når utviklingen går så raskt at vi kaller situasjonen for en revolusjon. Alle analytikere sier at vi nå er inne i en teknologisk revolusjon. 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物