AMNYTT 7/2018 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

7/2018

出版日期 / “商业” / 语言—Norwegian / 143页
2018 har vært et godt år for mange i norsk industri. Mange indikatorer peker i positiv retning også i 2019. Men det er en rekke usikkerhetsmomenter. Det er mange år siden vi har hatt en så stor usikkerhet om hvordan internasjonal handle ville utvikle seg. Mye av usikkerheten skyldes kun politiske forhold. Men de får store påvirkninger på oljepris og internasjonal handel. Som igjen kan gi merkbare ringvirkninger i norsk industri 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物