AMNYTT 7/2019 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

7/2019

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 154页
Hvor står vi Den etterlengtede Industrimeldingen ble presentert våren 2017. Mye godt ble sagt i meldingen. Industrien skulle bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Hva har så skjedd? Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme en stortingsmelding om helseindustrien. Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, har videre vedtatt å be regjeringen en industristrategi for hydrogen 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物