AMNYTT amnytt.no 2/2022 点击阅读
  • 评论

AMNYTT amnytt.no

2/2022

出版日期 / “科学, 商业” / 语言—Norwegian / 102页
Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte. Mange initiativer er tatt for å produsere batterier, med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO2. Utdanningssystemet bør innrettes slik at vi får utdannet nok teknologer. Det er ikke politisk akseptabelt i dag å si at høyere utdanning skal dimensjoneres etter samfunnets behov. Men i enkelte kretser erkjennes det at klimaproblemene krever omfattende endringer i våre handlingsmønstre. Denne erkjennelsen bø 更多
免费订阅

“ AMNYTT amnytt.no”的其他出版物

查看所有出版物