AMNYTT amnytt.no 6/2021 点击阅读
  • 评论

AMNYTT amnytt.no

6/2021

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 98页
FNs 26. konferanse om klimaendringer har nylig åpnet. Bakgrunnen er tidligere konferanser, blant annet Kyoto og Paris, og den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel - IPCC Sixth Assessment Report (AR6), som består av tre delrapporter og en synteserapport. Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive hovedrapporten. Rapporten kombinerer observasjoner, studier, teori og modellering for å lage et fullstendig bilde av klimasystemet og hvordan det endrer seg, i tillegg til årsakene til endri 更多
免费订阅

“ AMNYTT amnytt.no”的其他出版物

查看所有出版物