AMNYTT amnytt.no Nr. 5 2020 点击阅读
  • 评论

AMNYTT amnytt.no

Nr. 5 2020

出版日期 / “科学, 商业” / 语言—Norwegian / 130页
Innen måleteknikk vet vi at resultatet av målingene er avhengig av kvaliteten på måleinstrumentet og måleoppstillingen. Skal en prosess kunne styres som ønsket, må dataene som samles inn fra prosessen ha god nok kvalitet når det gjelder parametere som måleusikkerhet, reperterbarhet og presisjon. Vi ser at det samme gjelder innen folkehelsen også. 更多
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. 更多
免费订阅

“ AMNYTT amnytt.no”的其他出版物

查看所有出版物