AMNYTT Nr. 2 - 2016 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

Nr. 2 - 2016

出版日期 / “科学, 交易” / 语言—Norwegian / 99页
Dyktige fagfolk arbeidet målrettet og hardt for at bedriftene skal bli så konkurransedyktig som mulig. Noen søker etter ny kunnskap, samler erfaring og legger mye arbeid ned i å utarbeide gode prosjekter som skal sikre bedriftens arbeidsplasser. Andre bruker sin kompetanse og erfaring i sitt daglige virke for å sikre at driften er så effektiv som mulig. Det er denne innsatsen som i stor utstrekning gir selskapenes konkurransekraft. Vi kan være stolt av bransjenes faglige innsats. 更多
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. 更多
免费订阅

“AMNYTT”的其他期刊

查看所有期刊