AMNYTT Nr. 3 2017 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

Nr. 3 2017

出版日期 / “科学” / 语言—Norwegian / 155页
Ungdommen må bli motivert til å jobbe i industrien. Alle benytter avansert teknologi i dag. Men teknologien er blitt så brukervennlig at det ikke lenger er status å jobbe med teknologi Sammen har vi et stort ansvar for å få dette til. 更多
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. 更多
显示标签
免费订阅

“AMNYTT”的其他期刊

查看所有期刊