AMNYTT Nr. 3 2017 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

Nr. 3 2017

出版日期 / “科学” / 语言—Norwegian / 155页
Ungdommen må bli motivert til å jobbe i industrien. Alle benytter avansert teknologi i dag. Men teknologien er blitt så brukervennlig at det ikke lenger er status å jobbe med teknologi Sammen har vi et stort ansvar for å få dette til. 更多
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物