KIK TEST RUN e-book for JPA's event 点击阅读
  • 评论

KIK TEST RUN

e-book for JPA's event

出版日期 / “文学” / 语言—English / 26页
This is an e-book created by KIK group Of BKP for KIK event on th 10 - 11 of October 2018 as a final project. 更多
Ini adalah e-book informasi untuk Kumpulan Inovasi Kerja Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Perkhidmatan Awam 更多

“KIK TEST RUN”的其他期刊

查看所有期刊