Min Drift og Vedlikehold 1/2019 点击阅读
  • 评论

Min Drift og Vedlikehold

1/2019

出版日期 / “商业” / 语言—Norwegian / 47页
Listen over de økonomiske gevinstene det er å ha kompetente medarbeidere i produksjonen er velkjent for mange. Men av og til ser det ikke ut til at toppledelsen i foretakene får presentert denne kunnskapen på en måte som de forstår. Her har vi en jobb å gjøre. Men ansvaret er ikke stort hos ledelsen til å sette seg inn i problematikken, som det er for oss å presentere denne kunnskapen. 更多
免费订阅

“ Min Drift og Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物