Min Drift & Vedlikehold 1/2021 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

1/2021

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 43页
Et spennende år. 2021 blir et spennende år., Det er snart ett år siden vi fikk de første nasjonale smitteverntiltakene som reduserte personlig og næringsmessig frihet. Mange arbeidsplasser ble berørt. Mennesker med vanskelige livssituasjon fikk økt personlige byrder. Omfanget av tiltakene har variert i omfang. Nå på nyåret har vi, spesielt lokalt, opplevd svært strenge tiltak. Erfaringene er at tiltakene fungerer. Smitte trykket på nasjonalt nivå har gått ned og flatet ut. Antall døde lavt, som 更多
显示标签
标签: industri · drift · vedlikehold · ingeniør
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物