Min Drift & Vedlikehold 1/2022 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

1/2022

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 62页
Strømkrisen er ikke over, men det ser ut til at pristoppen er nådd. Fortsatt er det usikkerhet om hvorledes utviklingen vil bli. Og politikerne diskuterer hva som er riktig løsning, både på kort og lang sikt. Det grønne skifte forutsetter nok elektrisk kraft, produsert uten produksjon av CO2. det har vi muligheten til i Norge. Vi har muligheten til å øke vannkraft produksjonen. Og å utvikle vindkraft. Det må bar bli politisk enighet. Den kommer nok, før eller siden. Vi får håpe det blir mer før 更多
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物