Min Drift & Vedlikehold 1/2023 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

1/2023

出版日期 / “交易” / 语言—Norwegian / 67页
Digitalisering, grønne skiftet og en urolig verdenssituasjon gjør at flere bedrifter må endre seg. Ifølge en undersøkelse Arbeidstilsynet hat gjennomført svarer nærmere hver tredje ansatt i Norge at de har vært gjennom større endringer på jobben de siste tre årene. Endringer er nødvendig og kan være positivt. Men mange ansatte har negative erfaringer. 更多
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物