Min Drift & Vedlikehold 3/2022 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

3/2022

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 56页
8. juni offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) endringene i klimagassutslipp i Norge fra 2020 til 2021. Resultatet er nedslående. Reduksjonen var på 0,3 prosent. Det mangler ikke på utredninger. Muligens er det utredet for mye, slik at kreftene er brukt opp på å lage rapporter og ikke løsninger. I regjeringens Veikart til 2050 for grønn konkurransekraft er det i alt 18 veikart. Muligheten for å gå seg vill er nok til stede i stort mon 更多
显示标签
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物