Min Drift & Vedlikehold 6/2020 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

6/2020

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 74页
Lysere utsikter Norsk økonomi er åpen og helt avhengig av utviklingen i den internasjonale økonomien. Som samfunn har Norge klart å håndtere COVID-19 ganske bra. Sammenlignet med andre Europeiske land har både smitte og dødsfall vært lav. Dødsfall per million innbyggere er på verdensbasis i skrivende stund 202. Hos vårt naboland i øst, Sverige som ligger på 25 plass i verden har 720 dødsfall per million innbyggere. I Norge som ligger på 111 plass er tallet 66. Ingen Europeisk land har så lavt ta 更多
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物