Min Drift & Vedlikehold 6/2021 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

6/2021

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 86页
Fortsatt usikre tider I november ble det registrert at 4,0 prosent var helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Kun 2,1 prosent av arbeidsstyrken var registrert helt arbeidsløse. Sjeføkonom mener ledighetstallene taler for at Norges Bank vil heve renten i desember. Ifølge Nav er det nå rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft. Prognoser for industriproduksjonen viser flere industribedrifter med vekst gjennom koronaperioden og inn i 2021, med optimistiske planer 更多
显示标签
标签: drift · produksjon · vedlikehold
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物