TDL d-magazin mart-april 2016. 点击阅读
  • 评论

TDL d-magazin

mart-april 2016.

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Serbian / 5页
TDL istražuje i savetuje na koje se načine može unaprediti poslovanje, donosi najnovije vesti, istraživanja, analize i trendove u vezi sa transportom, distribucijom i logistikom, kao i savete i edukativne tekstove stručnjaka i profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom u sektoru. 更多
TDL digitalni magazin je specijalizovano business-to-business štivo namenjeno profesionalcima iz sektora transporta, distribucije i logistike. TDL se distribuira dvomesečno na mail adrese preko 10.000 profesionalaca iz sektora transporta, distribucije i logistike, kao i ostalih uslužnih delatnosti. 更多
显示标签
已购买! 阅读