Zemunski Oglasi Decembar 2013 点击阅读
  • 评论

Zemunski Oglasi

Decembar 2013

出版日期 / “商业” / 语言—Serbian / 12页
Štampano izdanje ZEMUNSKIH OGLASA je modernog dizajna i kvalitetne kolorne štampe. Izlazimo neprekidno već sedmu godinu sa prosečnim tiražem od 17.500 primeraka. Distribuciju oglasa obavljamo putem poštanskih sandučića na teritoriji podunavlja (Batajnice, Ugrinovaca - Busije, Altine, Nove Pazove, Novih i Starih Banovaca i naselja Banovci-Dunav). ZEMUNSKI OGLASI – Koncipirani su kao oglasnik-katalog uspešnih preduzeća i preduzetnika, koji predstavljaju svoje usluge i paletu svojih proizvoda. 更多
显示标签
标签: zemun · oglasi

“Zemunski Oglasi”的其他期刊

查看所有期刊