Zoran Alimpic: govori u Skupstini grada Beograda, saziv od 2014. god 点击阅读
  • 评论

Zoran Alimpic: govori u Skupstini grada Beograda, saziv od 2014. god

出版日期 / “政治, 政治” / 语言—Serbian / 30页
Avgust 2014. - Zoran Alimpic: govori u Skupstini grada Beograda 4. i 5. sednica. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 更多
Govori u Skupstini grada Beograda. Имајући у виду чињеницу да медији у Србији и Београду веома слабо или никако не преносе оно што се заиста говори и што се може чути на Седницама градске Скупштине града Београда, одлучио сам да поставим на интернет и учиним јавним барем своје говоре и излагања. 更多
显示标签
标签: beograd · srbija · alimpic · zoran · skupstina · grada · budzet · demokratska · stranka · govori

“Zoran Alimpic: govori u Skupstini grada Beograda, saziv od 2014. god”的其他期刊

查看所有期刊