HEALTHY LIFE FINAL BOOK HEALTHY LIFE FINAL BOOK Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

HEALTHY LIFE FINAL BOOK

HEALTHY LIFE FINAL BOOK

Veröffentlicht am in "Ausbildung", Sprache — English. 10 Seiten.
EN- In the following book, national and international studies, where all project partners work together, are brought together. Writing and implementing STEM plans on technology, CLIL games, webinar notes and teacher evaluations are also available. Mehr anzeigen
TR- Aşağıdaki kitapta, tüm proje ortaklarının birarada eş zamanlı çalışmalarının olduğu ulusal ve uluslararası çalışmalar biraraya getirilmiştir. Teknoloji konulu STEM planları yazımı ve uygulamaları , birde CLIL oyunları , webinar notları ve öğretmen değerlendirmeleri mevcuttur. Mehr anzeigen
Tags anzeigen
Tags: life · healthy · stem · voltron