HEALTHY LIFE FINAL BOOK HEALTHY LIFE FINAL BOOK Click to read
  • Comments

HEALTHY LIFE FINAL BOOK

HEALTHY LIFE FINAL BOOK

Published on in “Education”, language — English. 10 pages.
EN- In the following book, national and international studies, where all project partners work together, are brought together. Writing and implementing STEM plans on technology, CLIL games, webinar notes and teacher evaluations are also available. More
TR- Aşağıdaki kitapta, tüm proje ortaklarının birarada eş zamanlı çalışmalarının olduğu ulusal ve uluslararası çalışmalar biraraya getirilmiştir. Teknoloji konulu STEM planları yazımı ve uygulamaları , birde CLIL oyunları , webinar notları ve öğretmen değerlendirmeleri mevcuttur. More
Show Tags
Tags: life · healthy · stem · voltron